دانلود آهنگ جدید آرش سروش یار آشنا

یار آشنا

متن آهنگ یار آشنا
آن یار آشنا کجاست

در دل است و ز دل جداست

میکند همی دام زلف تو

قصد صید من گر این رواست

پس بر این شکار زخمه ها مزن

وقت ناز و نواست

آهوی دل من شد رام نگهت

تا سر از بام دل زد رخ چون مهت

اختیار دل از دست من چو رهاست

***

آهوی دل من شد رام نگهت

تا سر از بام دل زد رخ چون مهت

اختیار دل از دست من چو رهاست

آخرین آثار آرش سروش