دانلود آهنگ جدید آرات بند نوروز بایرام

نوروز بایرام

متن آهنگ نوروز بایرام
نوروز بایرامی
باهارین عطری آلبدیر چمنی
جان تاپیر گول چیچکی یاسمنی
بایرامین عشقی سویندیردی بیزی
بوروییب خوشلقا بایرام وطنی

عید نوروز اومد و بوی بهار
جون گرفت شکوفه ها و سبزه زار
با عشق نگار هفت سین و بچین

*****

عیده و بهار
بایرام گلر یاز اولار شانلیمیز یازیلار
بایرام گلنده هامینین دردی غمی آز اولار
زمستون رفت به کنار اومده فصل بهار
عید نوروز اومد و شادی آوورد به دیار

آخرین آثار آرات بند