دانلود آهنگ جدید آرین گله مثل قبل شیم
متن آهنگ مثل قبل شیم
تو رفتی حیف زود توو چشام عشق بود کی مثه من بگو تورو حفظ بود
کی مثه من مدتو میخواست هر جوره آروم میکردت روزایی که سخت بوده
ولی با کارات الان گند زدی به همه چی باشه دروغ بگو نکنه که تو بد شی
این رابطه تمومه ما ته شیم ته شیم
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
بیا بازم مثه قبل شیم مثه قبل شیم بازم مثه قبل شیم
چی شده اون همه خاطره چقد حیف شد گذاشتیم به باد بره
بهت دل دادم آره منه ساده دل تو بد بودنو یاد دادی بهم برو ولی بهت شدم آلوده
فکر نکردن رفتن برات آسونه روزای خوبمون انگا خواب بوده جداییمون اصلا توی فال بوده توی فال
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
بیا بازم مثه قبل شیم بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم بازم مثه قبل شیم بازم مثه قبل شیم

***

بهت دل دادم آره منه ساده دل تو بد بودنو یاد دادی بهم برو ولی بهت شدم آلوده
فکر نکردن رفتن برات آسونه روزای خوبمون انگا خواب بوده جداییمون اصلا توی فال بوده توی فال
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
هرکاری شد کردم توو رابطم نشم سرد نذا رد شم ازت دیگه حالا بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم
بیا بازم مثه قبل شیم بیا بازم بیا بازم مثه قبل شیم بازم مثه قبل شیم بازم مثه قبل شیم

آخرین آثار آرین گله