دانلود آهنگ جدید آرکان بارون

بارون

متن آهنگ بارون
اگه دل شکستم واسه اینه که سخته پاشم
قرار که از تو جدا شم قرار نباشی نباشم
یه پروانه ام که همیشه گرفتار پیله ام
تو آزادی من پشت میله ام چرا توی عشقت وسیله ام
با تو و عشق تو دیگه کاری ندارم از کمم کمترم اسمتو باز بیارم
جای گریه اگه از چشام خون ببارم برو با تو من دیگه کاری ندارم
بزن بارون بزن بارون من دلم خونِ خونِ
بزن بارون بزن بارون وای که عطرش نمونه
بزن بارون عشق من عذابه بزن بارون حال من خرابه
بزن بارون تا من ببارم، بزن بارون حجم غصه کم شه
بزن بارون گریه همدمم شه بزن بارون تا منم ببارم
با تو و عشق تو دیگه کاری ندارم از کمم کمترم اسمتو باز بیارم
جای گریه اگه از چشام خون ببارم برو با تو من دیگه کاری ندارم

***

بزن بارون عشق من عذابه بزن بارون حال من خرابه
بزن بارون تا من ببارم، بزن بارون حجم غصه کم شه
بزن بارون گریه همدمم شه بزن بارون تا منم ببارم
با تو و عشق تو دیگه کاری ندارم از کمم کمترم اسمتو باز بیارم
جای گریه اگه از چشام خون ببارم برو با تو من دیگه کاری ندارم

آخرین آثار آرکان