دانلود آهنگ جدید آرمان احمدی حیف

حیف

متن آهنگ حیف
حیف نمیری از یادم حیف که از

پا افتادم حیف که فرصت ها کم بود

حیف تورو از دست دادم ما که

تا رویا رفتیم کاش از اینجا میرفتیم تو سرت رو شونم

بود کاش یه دریا میرفتیم دریا تو چشمای تو

بود حیف که دیر فهمیدم دنیا تو دستای تو

بود حیف که دیر فهمیدم تو دل سپردی اما دلتو افتاده شکستم …

***

حیف نمیری از یادم حیف که از

پا افتادم حیف که فرصت ها کم بود

حیف تورو از دست دادم ما که

تا رویا رفتیم کاش از اینجا میرفتیم تو سرت رو شونم

بود کاش یه دریا میرفتیم دریا تو چشمای تو

بود حیف که دیر فهمیدم دنیا تو دستای تو

بود حیف که دیر فهمیدم تو دل سپردی اما دلتو افتاده شکستم …

آخرین آثار آرمان احمدی