دانلود آهنگ جدید آرمان آزمند بازیچه
متن آهنگ بازیچه
تو که انقدر جلو آینه میشینی
کاشکی میشد فقط ی بار منو ببینی
واسه چشمات که انگار منو نمیدید
هر روز قفلی میمونه اشک و تردید

شدم واست ی بازیچه تو سرگرم خودت بودی
تاسف میخورم قلبم تو وا دادی به این زودی
از این شاخه به اون شاخه پریدن عشق زیبا رو
واسه امروز تو خوب بود نمیبینی تو فردا رو

***

تو که انقدر قشنگ و مهربونی
برات حیفه سر حرفت نمونی
خودت گفتی که عشقت واقعی بود
تو عاشق باش میدونم که میتونی

شدم واست ی بازیچه تو سرگرم خودت بودی
تاسف میخورم قلبم تو وا دادی به این زودی
از این شاخه به اون شاخه پریدن عشق زیبا رو
واسه امروز تو خوب بود نمیبینی تو فردا رو

آخرین آثار آرمان آزمند