دانلود آهنگ جدید آرمان اسماعیلی فصل بی قراری

فصل بی قراری

متن آهنگ فصل بی قراری
خبر داری هنوزم بیقرارم مثل دیوونه ها آروم ندارم نمیخوابم ولی تاریک دنیام

با فکر تو هر شب تو رویام منم

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

تو رو حس میکنم با خاطراتم چشام گم سو شد و با چشم به راهتم

شدی کابوس این شبهای تارم شدی پاییزم و دل بیقرارم

یه چند وقتی میشه از این خیابون دیگه هیچ کس به جز یادت نرفته

دیگه پنجشنبه ها بیرون نمیرم بدون تو چقدر دلگیره هفته

خبر داری هنوزم بیقرارم مثل دیوونه ها آروم ندارم نمیخوابم ولی تاریک دنیام

با فکر تو هر شب تو رویام منم

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

***

دیگه پنجشنبه ها بیرون نمیرم بدون تو چقدر دلگیره هفته

خبر داری هنوزم بیقرارم مثل دیوونه ها آروم ندارم نمیخوابم ولی تاریک دنیام

با فکر تو هر شب تو رویام منم

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

منم با بغض سنگی زیر بارون با خاطرات هردوتامون

حبس نفسهام توی سینه سهم شب و روزم همینه

آخرین آثار آرمان اسماعیلی