دانلود آهنگ جدید آرمان راد برو تا بریم

برو تا بریم

متن آهنگ برو تا بریم
اولین باره دلم گرفتاره
این همه هوادار زنگ صداتم
میخه حرفهاتم مبهوت لبهاتم
بدجوری خاطر خواه برق چشاتم

ظاهرا خیلی ریلکسی اینجوری به دل نشستی
برو تا برم تا آخرش پایتم اگه تو هستی
خم به ابروت نیاری میدونم که بیقراری
اما داری هی سعی میکنی به روی خودت نیاری


**

تحت تاثیره دلبری چشماتم
دور نشی یه وقتی آخه چشم به راهتم
وقتی میخندی بس که هنرمندی
تابلو شدم پیشت بهم نخندی

ظاهرا خیلی ریلکسی اینجوری به دل نشستی
برو تا برم تا آخرش پایتم اگه تو هستی
خم به ابروت نیاری میدونم که بیقراری
اما داری هی سعی میکنی به روی خودت نیاری

آخرین آثار آرمان راد