دانلود آهنگ جدید آرمین شیرزاد روانی

روانی

متن آهنگ روانی
دست به روی قلب من میکشی گرمه این دلم تو آتیششی
روزی که تو واسم عادی بشی وای که من چی بشمو چی بشی
حرف تو نشنیده باور دارم از تو میشه مگه دست بردارم
وای که من عاشق این رفتارم این که هر روز میگی دوست دارم
هی روانی نگرانی چرا من که هستم نگرانی چرا با همیم تا ته این ماجرا
حسم عجیبه وقتی کنار منی چیزی نمیگم تو فقط حرف بزنی
گوشیم پره عکس های دوتایی شده حال دلم خوبه چه هوایی شده
هی روانی نگرانی چرا من که هستم نگرانی چرا با همیم تا ته این ماجرا

***

وای که من عاشق این رفتارم این که هر روز میگی دوست دارم
هی روانی نگرانی چرا من که هستم نگرانی چرا با همیم تا ته این ماجرا
حسم عجیبه وقتی کنار منی چیزی نمیگم تو فقط حرف بزنی
گوشیم پره عکس های دوتایی شده حال دلم خوبه چه هوایی شده
هی روانی نگرانی چرا من که هستم نگرانی چرا با همیم تا ته این ماجرا

آخرین آثار آرمین شیرزاد