دانلود آهنگ جدید آرمین ویگن پنجره ها

پنجره ها

متن آهنگ پنجره ها
همسفر با چلچله ها
روی دشت سبز خدا
اومدم تا شهر شما
تو عزیز جون منی

اومدم من خونه تو
اما تو مهمون منی
تو همونی که من تو خواب میدیدم
خسته اومدم تا به تو رسیدم
تو برای من مهربون ترینی

واسه من تو امید آخرینی
بیا تا همو خونه بشیم
که میون ما نباشه
دیگه خط فاصله ها
بیا باشیم پنجره ها

****

که به گوش غم برسه
زنگ شاد خنده ما
تو همونی که من تو خواب میدیدم

خسته اومدم تا به تو رسیدم
تو برای من مهربون ترینی
واسه من تو امید آخرینی

آخرین آثار آرمین ویگن