دانلود آهنگ جدید آرسا عادت کن

عادت کن

متن آهنگ عادت کن
نیستم پای تو نیستم من میرم یه جای دیگه

جایی که چشمام تو رو نبینه حتی دستام جلومو بگیره

عادت کن به تنهایی های بعد من باور کن دیگه نیست جای تو در قلب من

این آدم شده خسته فقط بذار برو بیزارم حتی از قدم زدن کنار تو

اگه تو وایسی من میرم از تو خیلی بد دیدم

چشامو روت بستم چه بود آخه تقصیرم

***

بسه هرچی ساده بودم برات مثل سایه بودم

بسه هرچی چشام خیسن من دیگه پای تو نیستم

عادت کن به تنهایی های بعد من باور کن دیگه نیست جای تو در قلب من

این آدم شده خسته فقط بذار برو بیزارم حتی از قدم زدن کنار تو

چشامو روت بستم چه بود آخه تقصیرم

بسه هرچی ساده بودم برات مثل سایه بودم

بسه هرچی چشام خیسن من دیگه پای تو نیستم

عادت کن به تنهایی های بعد من باور کن دیگه نیست جای تو در قلب من

این آدم شده خسته فقط بذار برو بیزارم حتی از قدم زدن کنار تو

آخرین آثار آرسا