دانلود آهنگ جدید آرسام مغز من ردیه ردی

مغز من ردیه ردی

متن آهنگ مغز من ردیه ردی
مغز من ردیه ردی

برو نمیخوام

درگیر من شی فکرای من

منفی منفی

دستو ولش

قلبی که رفت چی

مغزم نمیکشه

قلبم تیر میکشه

از دهنم خون میاد

مادرم جیغ میکشه

پاهام جون ندارن

میکشم روی زمین

صورتم ترکیده

برو منو اینجوری نبین

یادته کل آدم توو نبودت

تخریب کنن

یه دیقه وایستا

تازه میخوام تزریق کنم

تو باعث شدی

که من بدبین شدم

پر تردید شدم

**

چشمای مشکی تو

دلم میبره آسمون

هی تورو نگاه میکنم

تو هم خیره به آسمون

قلب من تند میزنه

فقط واسه تو میزنه

خدایا خوابم یا بیدارم

داره صدام میزنه

نفس نفس به یاد تو

صدای تو توو سرمه

نفس نفس زدم برات

برگرد خانومی بسمه

دو سال سکوتو شکستم

جلو روی تو من خستم

خسته برای یه دیقمه

دم خونتون

نشستم

آخرین آثار آرسام