دانلود آهنگ جدید آرشا دلم دلم

دلم دلم

متن آهنگ دلم دلم
بگو چطور بگم گیره دلم نگات آدمو میزاره نه

نمیدونم برم نرم نوک زبونمه بگم نگم که از اولش قلبم رفت

تو رو دیدم و ضعف کردم یه موقع نگی شرمنده ام که منه دیوونه بد رَدم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

تا دیدمت افتادم تته پته بذا هر کی هر چی میخواد بگه بگه

ولی جز تو توو دلم هیشکی نی بگو واسه من؛ همه رو پیچ میدی

دل من؛ تو رو می خواد و نگام یه جوری قفلی روته تو فقط کوتا بیا و دلمو ببین مونده تو گل

می پیچی؛ میری میگی چیزی نی خودت می دونی بد رو تو کلیدیم

بهت قول دادم سبز نشم رات ولی یه جایی باز همو می بینیم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

دلو میبری کجا بابا یذره یواش آره خب همینه راش ولی یذره یواش

دلو میزنی چرا بابا یذره یواش آره خب همینه راش ولی یذره یواش

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

***

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

دلو میبری کجا بابا یذره یواش آره خب همینه راش ولی یذره یواش

دلو میزنی چرا بابا یذره یواش آره خب همینه راش ولی یذره یواش

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

بدجوری به تو گیره دلم دلم دلم دلم بدجوری داره میره دلم دلم دلم دلم

آخرین آثار آرشا