دانلود آهنگ جدید آرسین رهان عاشقتم زیاد

عاشقتم زیاد

متن آهنگ عاشقتم زیاد
من میخوام بهت بگم دوست دارم خیلی زیاد

پس چرا اون با دل عاشقم راه نمیاد

بیا بهت بگم ناز کردنات رو دوست دارم

اینو بدون هر چی که ناز بکنی من خودم خریدارم

بیا میخوام بهت بگم عاشقتم عاشقتم زیاد

برو با اون دلت بگو با این دل کوچیکم راه بیا

بیا میخوام بهت بگم دلم باهات میمونه

چرا حرفم گوش نمیدی خوشگله دیوونه

بیا میخوام بهت بگم عاشقتم عاشقتم زیاد

برو با اون دلت بگو با این دل کوچیکم راه بیا

بیا میخوام بهت بگم دلم باهات میمونه

چرا حرفم گوش نمیدی خوشگله دیوونه

***

من میخوام بهت بگم دوست دارم خیلی زیاد

پس چرا اون با دل عاشقم راه نمیاد

بیا بهت بگم ناز کردنات رو دوست دارم

اینو بدون هر چی که ناز بکنی من خودم خریدارم

بیا میخوام بهت بگم عاشقتم عاشقتم زیاد

برو با اون دلت بگو با این دل کوچیکم راه بیا

بیا میخوام بهت بگم دلم باهات میمونه

چرا حرفم گوش نمیدی خوشگله دیوونه

بیا میخوام بهت بگم عاشقتم عاشقتم زیاد

برو با اون دلت بگو با این دل کوچیکم راه بیا

بیا میخوام بهت بگم دلم باهات میمونه

چرا حرفم گوش نمیدی خوشگله دیوونه

آخرین آثار آرسین رهان