متن آهنگ هوس دریا
روزهای خوب من با تو رو تکراره اون که دوستش دارم منو دوستم داره
زندگی این روزها رنگی تازه داره غصه توو قلبهامو پاشو نمیذاره
زندگی هر لحظه اش واسه ما جذابه مثل امشب که باز چشمامون بیخوابه
عاشق اینم که منو تو بی هیچ فکری میزنیم به جاده بیخیال دنیایی
هوس دریا کردی از چشمات معلومه شب و بارون و جاده صبح لب دریای
گفتی دوستم داری توی که مغروری دیگه اصلا آسون نیست باز هم از تو دوری
زندگی جز این نیست این حس جادویی بودن با اونی که توی فکرش بودی
زندگی هر لحظه اش واسه ما جذابه مثل امشب که باز چشمامون بیخوابه
عاشق اینم که منو تو بی هیچ فکری میزنیم به جاده بیخیال دنیایی
هوس دریا کردی از چشمات معلومه شب و بارون و جاده صبح لب دریای
ما دوتا دیوونه روز و شب نداریم بهترین احساسو کنار هم داریم
عاشق اینم که منو تو بی هیچ فکری میزنیم به جاده بیخیال دنیایی
هوس دریا کردی از چشمات معلومه شب و بارون و جاده صبح لب دریای

***

عاشق اینم که منو تو بی هیچ فکری میزنیم به جاده بیخیال دنیایی
هوس دریا کردی از چشمات معلومه شب و بارون و جاده صبح لب دریای
ما دوتا دیوونه روز و شب نداریم بهترین احساسو کنار هم داریم
عاشق اینم که منو تو بی هیچ فکری میزنیم به جاده بیخیال دنیایی
هوس دریا کردی از چشمات معلومه شب و بارون و جاده صبح لب دریای

آخرین آثار آروان