دانلود آهنگ جدید آروین صبوری سال ها میگذره

سال ها میگذره

متن آهنگ سال ها میگذره
تو توهم زدی یکی اینجا داره بین ما سنگ میندازه
تو توهم زدی که آغوشم روی هر غریبه ای بازه
پشت هم حرف زدی و نشنیدی حرفها و دلایل من رو

منو مثل خرابه بم کرد منطق پوچ و بی اساس تو

سالها میگذره که تو نیستی اما عادی نمیشه این دوری
تو بگو که گذشته رو با چی از زندگیت میشوری

***

شکی که توو نگاه تو پل زد گفت باید به گریه برگردم
لحن تو لحن بازجو ها بود من فقط از خودم دفاع کردم
هیچ چیزی نبردی از خونه تا همیشه به یاد تو باشم

شب لباسهاتو بو کنم تا صبح، صبح با خاطرات تو پاشم

سالها میگذره که تو نیستی اما عادی نمیشه این دوری
تو بگو که گذشته رو با چی از زندگیت میشوری

آخرین آثار آروین صبوری