دانلود آهنگ جدید اسد بیگی منو گم کرد

منو گم کرد

متن آهنگ منو گم کرد
رفت وقتی عاشقش شدم رفت

جلو چشمای خودم رفت

اون رسید آرزوهام شنید دل برید رفت

رفت فکر قلب من نبود رفت

خیلی دیر اومد و زود رفت

اون رسید بیقراریمو ندید دل برید رفت

منو گم کرد تا بهش دل بسته شدم منو گم کرد

تو چشام گفت خسته شدم منو گم کرد

حتی تو خاطره هاش هم منو گم کرد

منو گم کرد تا بهش دل بسته شدم منو گم کرد

تو چشام گفت خسته شدم منو گم کرد

حتی تو خاطره هاش هم منو گم کرد

**

میدونه که غمش‌کم نیست

اما باز نگرانم نیست

عذاب تنهایی با ارزوهایی که مونده از لحظه جدایی

منو گم کرد تا بهش دلبسته شدم منو گم کرد

تو چشام گفت خسته شدم منو گم کرد

حتی تو خاطره هاش هم منو گم کرد

منو گم کرد تا بهش دلبسته شدم منو گم کرد

تو چشام گفت خسته شدم منو گم کرد

حتی تو خاطره هاش هم منو گم کرد

آخرین آثار اسد بیگی