دانلود آهنگ جدید اشکان هاشمی آرامش
متن آهنگ آرامش
طرز نگاهت صورت ماهت دل مارا ببرد جز من عاشق نتوان نازت را بخرن ای داد از این شیوه دل بردن تو عاشق کشیو باز خوش کشتن تو هر لحظه با تو بودن حس نابی هست آرامشی دارد نگاه کردن تو

ای داد از این شیوه دل بردن تو عاشق کشی و باز خوش است کشتن تو هر لحظه با تو بودن حسی ناب است آرامشی دارد نگاه کردن تو

ای داد از این شیوه دل بردن تو عاشق کشی و باز خوش است کشتن تو هر لحظه با تو بودن حسی ناب است آرامشی دارد نگاه کردن تو

***

هر گوشه ی جهان تورو میخواهم من گرمی دستان تورو میخواهم عشق تو به بادم داده دیوانگی یادم داده

هر گوشه ی جهان تورو میخواهم من گرمی دستان تورو میخواهم عشق تو به بادم داده دیوانگی یادم داده

ای داد از این شیوه دل بردن تو عاشق کشی و باز خوش است کشتن تو هر لحظه با تو بودن حسی ناب است آرامشی دارد نگاه کردن تو

ای داد از این شیوه دل بردن تو عاشق کشی و باز خوش است کشتن تو هر لحظه با تو بودن حسی ناب است آرامشی دارد نگاه کردن تو

آخرین آثار اشکان هاشمی