دانلود آهنگ جدید اشکان سورانی خواب و خیال
متن آهنگ خواب و خیال
انقدر آهنگ میخونم تا تو رو برگردونم
اگه برگردی تا زنده ام دیگه قدرتو میدونم
بغض بی حوصله ام این روزها از چشام دست بر نمیداره
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره
تو یه روزی برمیگردی شاید این خواب و خیاله
واقعی برگرد که هر شب توو سرم صد تا سواله
فکر چشم بی حواست منو توو خودم میذاره
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره
انقدر آهنگ میخونم تا تو رو برگردونم
اگه برگردی تا زنده ام دیگه قدرتو میدونم
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره
من دیوونه عکسهاتو بغل کردم آخه چشمای سیات وابستگی داره
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره

***

انقدر آهنگ میخونم تا تو رو برگردونم
اگه برگردی تا زنده ام دیگه قدرتو میدونم
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره
من دیوونه عکسهاتو بغل کردم آخه چشمای سیات وابستگی داره
مثل دیوونه ها دورت میگردم دیوونه بازی با تو عالمی داره

آخرین آثار اشکان سورانی