دانلود آهنگ جدید اشکان تصدی دوسم نداشتی

دوسم نداشتی

متن آهنگ دوسم نداشتی
تو که اصلا حسی به من نداشتی از همون اولشم چرا الان زدی بهم چرا گذاشتی وابسته بشم

آخه دیوونه چجوری ازت دست بکشم بدون تو این دلمو دیگه تو دنیا به چی خوش کنم

کل شبو بیدارمو تا صبح هی درگیر فکرتوئم همه میگن که دیوونه شدم دیوونه شدم

میدونم هیچوقت دوسم نداشتی میدونم که دروغ بودن حرفات زودتر ازاینا میخواستی بری

اینو میخوندم از تو چشمات ولی چقدر دلم تنگه برات دروغ میگفتی که عاشقمی مگه عاشق اینجوری داریم

عوض شدی تو همونی که میگفتی دیگه منو تنها نمیذاری باورم شده بود دوسم داری

دورم زدی خوب بلدی بشکونی قلب آدمارو چقد بهت گفتم آخه نرو اشک منو درنیارو

نذار کسی بیاد یه روز جداکنه از هم دیگه مارو یادت میاد میگفتی بهم تو مهمتری از هرکی واسم

سخته برام باورشم که تو اینکارو کردی بامن خودت بگو کی این وسط مقصره تو آخه یا من

میدونم هیچوقت دوسم نداشتی میدونم که دروغ بودن حرفات زودتر ازاینا میخواستی بری

اینو میخوندم از تو چشمات ولی چقدر دلم تنگه برات دروغ میگفتی که عاشقمی مگه عاشق اینجوری داریم

عوض شدی تو همونی که میگفتی دیگه منو تنها نمیذاری باورم شده بود دوسم داری

***

عوض شدی تو همونی که میگفتی دیگه منو تنها نمیذاری باورم شده بود دوسم داری

دورم زدی خوب بلدی بشکونی قلب آدمارو چقد بهت گفتم آخه نرو اشک منو درنیارو

نذار کسی بیاد یه روز جداکنه از هم دیگه مارو یادت میاد میگفتی بهم تو مهمتری از هرکی واسم

سخته برام باورشم که تو اینکارو کردی بامن خودت بگو کی این وسط مقصره تو آخه یا من

میدونم هیچوقت دوسم نداشتی میدونم که دروغ بودن حرفات زودتر ازاینا میخواستی بری

اینو میخوندم از تو چشمات ولی چقدر دلم تنگه برات دروغ میگفتی که عاشقمی مگه عاشق اینجوری داریم

عوض شدی تو همونی که میگفتی دیگه منو تنها نمیذاری باورم شده بود دوسم داری

آخرین آثار اشکان تصدی