دانلود آهنگ جدید آواج باند گیسو کمند

گیسو کمند

متن آهنگ گیسو کمند
برده ایمان دلم جان دلم گیسو کمندم بایدم دیووانه شم پروانه شم دورت بگردم

کلبه ای دارم که با تو میشود وصل شادی بی رقیب در آسمانم میدرخشی قرص ماهی

ای پری چهره خوشنده زیبا رویان من گرفتار توام دلبر چشمایم

راز دل جز تو نگویم به کس فاش مکن من که تسلیم توام این همه پرخاش نکن

چشم وا کردم و دیدم به دام افتادم من از آن روز که در بند توام آزادم

دل خود یک دله کن با دلمو جانم باش ماه تابان شبم نور دو چشمانم باش

ای پری چهره خوشنده زیبا رویان من گرفتار توام دلبر چشمایم

راز دل جز تو نگویم به کس فاش مکن من که تسلیم توام این همه پرخاش نکن

ای پری چهره خوشنده زیبا رویان من گرفتار توام دلبر چشمایم

راز دل جز تو نگویم به کس فاش مکن من که تسلیم توام این همه پرخاش نکن

***

چشم وا کردم و دیدم به دام افتادم من از آن روز که در بند توام آزادم

دل خود یک دله کن با دلمو جانم باش ماه تابان شبم نور دو چشمانم باش

ای پری چهره خوشنده زیبا رویان من گرفتار توام دلبر چشمایم

راز دل جز تو نگویم به کس فاش مکن من که تسلیم توام این همه پرخاش نکن

ای پری چهره خوشنده زیبا رویان من گرفتار توام دلبر چشمایم

راز دل جز تو نگویم به کس فاش مکن من که تسلیم توام این همه پرخاش نکن

آخرین آثار آواج بند