دانلود آهنگ جدید اوید عاشق شو

عاشق شو

متن آهنگ عاشق شو
از حس این خونه زندون نساز واسم دنیای من بودی دنیای این آدم
از من که کم کردی چی بهت اضافی شد رفتن که راهش نیست از کی تلافی شد
بیا عاشق شو عشقم راه دوری نمیره یکم رحم کن به چشمی بهت شده خیره
دلم از اوج تنهایی به دستای تو خوش بوده یکم دیگه بمون عشقم واسه تنها شدن زوده
آرزوم موندنت با عشق تو خونه آرزوم آخرش به دلم میمونه
از دلم تا نگات فاصله خیلی نیست من که مجنون شدم ولی اون لیلی نیست
بیا عاشق شو عشقم راه دوری نمیره یکم رحم کن به چشمی که بهت شده خیره
دلم از اوج تنهایی به دستای تو خوش بوده یکم دیگه بمون عشقم واسه تنها شدن زوده

***

دلم از اوج تنهایی به دستای تو خوش بوده یکم دیگه بمون عشقم واسه تنها شدن زوده
آرزوم موندنت با عشق تو خونه آرزوم آخرش به دلم میمونه
از دلم تا نگات فاصله خیلی نیست من که مجنون شدم ولی اون لیلی نیست
بیا عاشق شو عشقم راه دوری نمیره یکم رحم کن به چشمی که بهت شده خیره
دلم از اوج تنهایی به دستای تو خوش بوده یکم دیگه بمون عشقم واسه تنها شدن زوده

آخرین آثار اوید