دانلود آهنگ جدید اواب مرادی دور میشی

دور میشی

متن آهنگ دور میشی
دور میشی میری از دنیای من جادوی توان چشمان من

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

مغبولی و قلب تو شکست اما باز دل به چشمای تو بست

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

**


ساده نیست دوری از تو بر مه این همه قلب مه ساده نشکن

من بی تو چون دیوانه هایم بی تو کجا روم کجا روم

نه بی تو اصلا نه نرو بی من عشقم

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

عاشق تو بره تو دیووانست این شکنجه چقد عاشقانست

آخرین آثار اواب مرادی