دانلود آهنگ جدید ایریک باند حواسم بهت هست

حواسم بهت هست

متن آهنگ حواسم بهت هست
حواسم بهت هست من همیشه حواسم بهت هست
با تو خوشبختی بی اندازه است من همیشه حواسم بهت هست
کنارت هستم من همیشه کنارت هستم تو که باشی کنارم دارم همه دنیا رو توی دستم
با تو به هرچی که میخوام رسیدم از تو عاشقتر که دورم ندیدم
تو میخوای دنیاتو با من بسازی من که این فرصت رو از دست نمیدم
باور کرد دلم حرفهاتو باور کرد مگه میشه بی تو سر کرد عزیزم
جذابی با تو شیرینه بی تابی تو مثل رویا و خوابی عزیزم
با تو به هرچی که میخوام رسیدم از تو عاشقتر که دورم ندیدم
تو میخوای دنیاتو با من بسازی من که این فرصت رو از دست نمیدم

***

باور کرد دلم حرفهاتو باور کرد مگه میشه بی تو سر کرد عزیزم
جذابی با تو شیرینه بی تابی تو مثل رویا و خوابی عزیزم
با تو به هرچی که میخوام رسیدم از تو عاشقتر که دورم ندیدم
تو میخوای دنیاتو با من بسازی من که این فرصت رو از دست نمیدم

آخرین آثار ایریک بند