دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش زندگی من
متن آهنگ انگیزه
امشب تمام خاطراتُ دوره کردم
برگشتم و باز اون شبا رو دوره کردم
برگشتم و دیدم هنوزم فرصتی هست
اینجا کنار یاد تو امنیتی هست

بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست
بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست
بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست
بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست

انگیزه ای نیست

***


دیشب که از خونه رفتی داغ دیدم
حالا ولی هر شب تو رو از دست میدم
انگیزه ای بی تو واسه دیوونگی نیست
اینجا ببین جایی برای زندگی نیست

بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست
بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست
بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست
بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست
انگیزه ای نیست

آخرین آثار بابک جهانبخش