دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش ای کاش

مواظب خودت باش

متن آهنگ مواظب خودت باش
مواظب خودت باش
خیلی غریبه دنیا
شاید به حکم تقدیر
بی من بمونی تنها

شاید واسه همیشه
تنها بشی عزیزم
یا اینکه دلخسته از
دنیا بشی عزیزم

بی من و با من اما
مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات
نذار بریزه اشکاش

***


شاید دیگه نتونی
تکیه کنی به شونه م
شاید دیگه نتونم
کنار تو بمونم

کنار تو بمونم
کنار تو بمونم

بی من و با من اما
مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات
نذار بریزه اشکاش

مواظب خودت باش
خیلی غریبه دنیا
شاید به حکم تقدیر
بی من بمونی تنها

شاید واسه همیشه
تنها بشی عزیزم
یا اینکه دلخسته از
دنیا بشی عزیزم

بی من و با من اما
مواظب خودت باش
نشکنه بغض چشمات
نذار بریزه اشکاش

آخرین آثار بابک جهانبخش