دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش یاد تو

پناهم بده

متن آهنگ پناهم بده
شب از پنجره بهم زل زده
بمون ماه من پناهم بده
پناهم بده که بارون میاد
که پرپر میشم تو دستای باد
نترس از من و غروب نگاه
یه کبریت بکش رو تاریکیا

بهم شک نکن اگرچه گمم
پناهم بده گل گندمم
تو این لحظه ای که ماتیم به هم
من از تلخی تو ناراحتم

بگو چی شده که همراهمی
تو هم مثل من کمی مبهمی
پناهم بده اگه بی کسم
که از عمق شب به تو میرسم

پناهم بده که ناباورم
مگه میشه که ازت بگذرم
پناهم بده اگه بی کسم
که از عمق شب به تو می رسم

***

مگه میشه که ازت بگذرم
بهم شک نکن اگر چه گمم
پناهم بده گل گندمم

تو این لحظه ای که ماتیم به هم
من از تلخی تو ناراحتم
بگو چی شده که همراهمی
تو هم مثل من کمی مبهمی

پناهم بده اگه بی کسم
که از عمق شب به تو می رسم
پناهم بده که ناباورم
مگه میشه که ازت بگذرم

آخرین آثار بابک جهانبخش