دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش یاد تو

رفتی و شکستی

متن آهنگ رفتی و شکستی
از این شکسته تر دیگه چی میخوای؟
دلم بدجور شکست مثل غرورم
پر و بالم شکست وقتی تو رفتی
نمیتونم بگم خیلی صبورم

از این شکسته تر دیگه چی میخوای؟
تک و تنها و بی صدا شکستم
یه عمره تنها نشستم پای دردام
پر و بال تو رو اینجا نبستم

نمیدونی چه حسی داره وقتی
بسوزی و بسازی و بمیری
تک و تنها بشینی پای عشق اما
نباشی حقتُ از دل بگیری

منو دیدی ولی کاری نکردی
نگفتی این شکستن درد داره
مهم نیست آخرش بد میشه یا خوب
همیشه قصه یه نامرد داره

آره رفتی و شکستی
منو که عمری عاشق تو بودم
ساده رفتی و شکستی دلی
رو که عمری به پات نشوندم

آره رفتی و شکستی
ساده رفتی و شکستی
آره رفتی و شکستی
منو که عمری عاشق تو بودم

ساده رفتی و شکستی
منو که زندیگیمو پات سوزوندم
آره رفتی و شکستی
آره رفتی و شکستی

***


از این شکسته تر دیگه چی میخوای؟
دلم بدجور شکست مثل غرورم
پر و بالم شکست وقتی تو رفتی
نمیتونم بگم خیلی صبورم

از این شکسته تر دیگه چی میخوای؟
تک و تنها و بی صدا شکستم
یه عمره تنها نشستم پای دردام
پر و بال تو رو اینجا نبستم

نمیدونی چه حسی داره وقتی
بسوزی و بسازی و بمیری
تک و تنها بشینی پای عشق اما
نباشی حقتُ از دل بگیری

منو دیدی ولی کاری نکردی
نگفتی این شکستن درد داره
مهم نیست آخرش بد میشه یا خوب
همیشه قصه یه نامرد داره

آره رفتی و شکستی
منو که عمری عاشق تو بودم
ساده رفتی و شکستی دلی
رو که عمری به پات نشوندم

آره رفتی و شکستی
ساده رفتی و شکستی
آره رفتی و شکستی
منو که عمری عاشق تو بودم

ساده رفتی و شکستی
منو که زندیگیمو پات سوزوندم
آره رفتی و شکستی
آره رفتی و شکستی

آخرین آثار بابک جهانبخش