دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش جاذبه
متن آهنگ تصمیم
هرچی بهت گفتم جواب از تو ندیدم

اینروزا فقط سکوتتو شنیدم

احساسمو با صد دفعه تکرار گفتم

حرفامو انگاری به یه دیوار گفتم

با اینکه روی من همه دَرارو بستی

یادت نره تو عشق من بودی و هستی

دستاتو میگیرم نرو ، از گریه سَر میرم نرو

میدونی میمیرم نرو

میخوام که خودخواهی کنم

این بار من جای تو هم ، تصمیم میگیرم نرو

دستاتو میگیرم نرو ، از گریه سَر میرم نرو

میدونی میمیرم نرو

میخوام که خودخواهی کنم

این بار من جای تو هم ، تصمیم میگیرم نرو

***

وقتی دلت با موندنِ ، وقتی هنوزم با منه

عشقو باید پر رنگ کرد

واسه پشیمون کردنت ، توو خونه پنهون کردنت

میشه هنوزم جنگ کرد

حرفایِ احساسیِ من یا عشقِ وسواسیه من ، نذار تکراری بشه

اینکه نفهمیدی منو اینکه نفهمیدم تو رو ، مثل یه بیماری بشهـــ

دستاتو میگیرم نرو ، از گریه سَر میرم نرو

میدونی میمیرم نرو

میخوام که خودخواهی کنم

این بار من جای تو هم ، تصمیم میگیرم نرو

دستاتو میگیرم نرو ، از گریه سَر میرم نرو

میدونی میمیرم نرو

میخوام که خودخواهی کنم

این بار من جایِ تو هم ، تصمیم میگیرم نرو

هرچی بهت گفتم جواب از تو ندیدم

آخرین آثار بابک جهانبخش