دانلود آهنگ جدید بابک یعقوبی فانوس

فانوس

متن آهنگ فانوس
عبور از فصل تاریکی برام شد مثل کابوسی
توو این تاریکی مطلق برام تو حکم فانوسی
برام تو حکم فانوسی تو ای فانوس روشنگر بیا روشن کن اینجارا
مثل امروز کن پیدا برام دنیای فردا را

برام دنیای فردا را تو فانوس شبی گم کرده راه و من
تو پاک و ساده ای پر از گناهم من پر از گناهم من
تو از جنس گل آتیش و خورشیدی پناه آخرین یه بی پناهم من
یه بی پناهم من داری خاموش میشی اما پر از احساس ایمانی

**

شب یلداست و تاریکه تو اما گرم و نورانی تو اما گرم و نورانی
تو فانوس شبی گم کرده راه و من تو پاک و ساده ای پر از گناهم من
پر از گناهم من تو از جنس گل آتیش و خورشیدی پناه آخرین یه بی پناهم من
یه بی پناهم من داری خاموش میشی اما پر از احساس ایمانی
شب یلداست و تاریکه تو اما گرم و نورانی تو اما گرم و نورانی

شب یلداست و تاریکه تو اما گرم و نورانی تو اما گرم و نورانی
تو فانوس شبی گم کرده راه و من تو پاک و ساده ای پر از گناهم من
پر از گناهم من تو از جنس گل آتیش و خورشیدی پناه آخرین یه بی پناهم من
یه بی پناهم من داری خاموش میشی اما پر از احساس ایمانی
شب یلداست و تاریکه تو اما گرم و نورانی تو اما گرم و نورانی

آخرین آثار بابک یعقوبی