دانلود آهنگ جدید بهادر صحت یادم نیست

یادم نیست

متن آهنگ یادم نیست
از چه وقتی و چرا عشق منی یادم نیست

دل من رفت ولی آمدنی یادم نیست

روز و شب  پیش تو مهمانم و سرگردانم

رفتنی آمدنی در زدنی یادم نیست

بار اول که تورا دیدم و بی تاب شدم

یاد من مانده نگاهت سخنم یادم نیست

قصه عشق مرا پیر و جوان میدانند

چه عجیب است که عاشق شدنی یادم نیست

**

بی تو از کوچه ی پاییز هراسان در باد

نه از خاکسترم نه از سوختنی یادم نیست

از چه وقتی و چرا عشق منی یادم نیست

دل من رفت ولی آمدنی یادم نیست

میدهد عطر تنت را در و دیوار تنم

دکمه وا شده پیرهنی یادم نیست

بار اول که تو را دیدم و بی تاب شدم

یاد من مانده نگاهت سخنی یادم نیست

قصه عشق مرا پیر و جوان میدانند

چه عجیب است که عاشق شدنی یادم نیست

آخرین آثار بهادر صحت