دانلود آهنگ جدید بهرام کریمیان خبر از تو

خبر از تو

متن آهنگ خبر از تو
باز با ی دست منو پس میزنی با ی دست دیگه پیش میکشی
خرابش میکنی رویامونو تو دنیامونو به آتیش میکشی
دیگه وقتشه ی چیزی بگی که دور بشم از این افسردگی
باید روشن کنی تکلیف تو چیه تعریف تو از این زندگی
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه
این عشق رو شونه ی تویه اشکام رو گونه ی تویه از من چجوری دور بمونی
بی من نگو ی ساعتم میشه نگو که راحتم عشقم چیزی بگو بتونی
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه

***

این عشق رو شونه ی تویه اشکام رو گونه ی تویه از من چجوری دور بمونی
بی من نگو ی ساعتم میشه نگو که راحتم عشقم چیزی بگو بتونی
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه
خبر از تو فقط بگو که کجایی چه قراری بشه ی جای دنج دوتایی
خبر از تو فقط بگو تا همیشه دیگه دستامون ی لحظه جدا نمیشه

آخرین آثار بهرام کریمیان