دانلود آهنگ جدید بهرام کریمیان ماه رخشان

ماه رخشان

متن آهنگ ماه رخشان
ببین عشق تو جانا مرا دیووانه کرده
مرا مستانه ای یار ره میخانه کرده
تو ای هستی و نیستی به غمهایم گریستی

در این عالم دوار بگو آخر تو کیستی

ای یار ماه رخشان طنین دل نوازی
همراز اهل بازی همراز و همنیازی

***

شیرین تر از جانم شیرینی و فرهادم
حوای منی یارم تو سیبی و من آدم
تو ای هستی و نیستی به غمهایم گریستی

در عالم دوار بگو آخر تو کیستی

ای یار ماه رخشان طنین دل نوازی
همراز اهل بازی همراز و همنیازی

آخرین آثار بهرام کریمیان