دانلود آهنگ جدید بهرام مردی گیره دلم

گیره دلم

متن آهنگ گیره دلم
نمیتونم ببینم چشم کسی روش باشه
آخه دلم دل دیوونه من توو دستاشه
نمیدونم میدونه چقدر دوستش دارم یا نه
یعنی اونم دوست داره تا آخرش باشه با من

گره خورده زندگیمون به هم
نمیتونیم حتی دور شیم یه کم
به دلت بدجوری گیره دلم
گره خورده زندگیمون به هم
نمیشه دور باشیم حتی یه کم
به دلت بدجوری گیره دلم

**

با هیشکی جز اون دل من جور نشد
انقدر عاشقش بود ازش دور نشد
این احساس یعنی عشق
هرجایی که رفت دلم من رفت باهاش
اونم جز خودم هیچ کسو دوست نداشت
این احساس یعنی عشق

گره خورده زندگیمون به هم
نمیتونیم حتی دور شیم یه کم
به دلت بدجوری گیره دلم
گره خورده زندگیمون به هم
نمیشه دور باشیم حتی یه کم
به دلت بدجوری گیره دلم

آخرین آثار بهرام مردی