دانلود آهنگ جدید بهرام عمرانی مرگ غصه ها

مرگ غصه ها

متن آهنگ مرگ غصه ها
از وقتی چشمام وو چشمات افتاد به دلم حس عجیبی داد
هرجا میرم یاد تو اونجاست بودنت مرگ غصه هاست
عشق تو آخر رویامه آرزوی این قلب تنهامه
به یادتم هرجا که باشم دل به دریا میزنم
از تو دل نمیکنم، نگاهت با دلم چیکار کرد
تو بگو نمیدونم واسه تو یه دیوونم
همه دنیای من شدی اینو بدون تو رویامی تو قلبم بمون
از وقتی حست با منه بهتر از هر حالی حال منه
به یادتم هرجا که باشم دل به دریا میزنم
از تو دل نمیکنم، نگاهت با دلم چیکار کرد تو بگو نمیدونم واسه تو یه دیوونم
از وقتی چشمام وو چشمات افتاد به دلم حس عجیبی داد
هرجا میرم یاد تو اونجاست بودنت مرگ غصه هاست
عشق تو آخر رویامه آرزوی این قلب تنهامه به یادتم هرجا که باشم دل به دریا میزنم
از تو دل نمیکنم، نگاهت با دلم چیکار کرد تو بگو نمیدونم واسه تو یه دیوونم

***

از تو دل نمیکنم، نگاهت با دلم چیکار کرد تو بگو نمیدونم واسه تو یه دیوونم
از وقتی چشمام وو چشمات افتاد به دلم حس عجیبی داد
هرجا میرم یاد تو اونجاست بودنت مرگ غصه هاست
عشق تو آخر رویامه آرزوی این قلب تنهامه به یادتم هرجا که باشم دل به دریا میزنم
از تو دل نمیکنم، نگاهت با دلم چیکار کرد تو بگو نمیدونم واسه تو یه دیوونم

آخرین آثار بهرام عمرانی