دانلود آهنگ جدید بهرام شایان برگای پاییزی

برگای پاییزی

متن آهنگ برگای پاییزی
مثه برگهایی که میریزن افتادم از چشم تو تنهات میذارم تا بهم نریزم آرامش تو
این همون پاییزیه که توش قلبمو دادم دستت
توو همین پاییز حالا میگی که ازم شدی خسته میگی بسه
به برگا میگم راه تو سد کنن بریزن جلو پات که شاید تو هم پشیمون شی برگردی پیش خودم
ببین چی سر جفتمون اومده شدیم مثل
باغی که بارون زده تو داغی نمیفهمی حالت بده
ترسم از روزای بعده خوب میدونم بعدتو حال دلم بده چی اومد سرت کی توو گوشت خوند که رفتن به سرت زده
من که گفتم بعد تو پاییز میاد یادت میوفتم
مثه این برگا دارم از پا میافتم نگی نگفتم
به برگا میگم راه تو سد کنن بریزن جلو پات که شاید تو هم پشیمون شی برگردی پیش خودم
ببین چی سر جفتمون اومده شدیم مثل
باغی که بارون زده تو داغی نمیفهمی حالت بده

***

ترسم از روزای بعده خوب میدونم بعدتو حال دلم بده چی اومد سرت کی توو گوشت خوند که رفتن به سرت زده
من که گفتم بعد تو پاییز میاد یادت میوفتم
مثه این برگا دارم از پا میافتم نگی نگفتم
به برگا میگم راه تو سد کنن بریزن جلو پات که شاید تو هم پشیمون شی برگردی پیش خودم
ببین چی سر جفتمون اومده شدیم مثل
باغی که بارون زده تو داغی نمیفهمی حالت بده

آخرین آثار بهرام شایان