دانلود آهنگ جدید سه برادر خداوردی به تو میرسه

به تو میرسه

متن آهنگ به تو میرسه
سر به سرم میزاری

خود عشق و حالی

تنهایی یک لشکری

همیشه برقراری

تو عالم لوتی گری و مشتی گری

که دنده عقب نداری

ما کور و حقیر

و شما کوروش کبیر و تاج سر

می چینیم فردا شب و

شمال و باز میریم سفر

به تو میرسه هی دکم کنی

میرسه اذیتم کنی

***

می چینیم فردا شب و

شمال و باز میریم سفر

به تو میرسه هی دکم کنی

میرسه اذیتم کنی

آخرین آثار سه برادر خداوردی