دانلود آهنگ جدید سه برادر خداوردی کرونا خر است

کرونا خر است

متن آهنگ کرونا خر است
دست دست کرونا خر است
دست دست کرونا خر است
تو خونتون بمون بمون خودم میام پیشت
یه وقت کرونا نگیری ملخ میزنه نیشت
عزیزم گرمی بخور به جای حرص و کینه
بیا با هم بزنیم بریم قرنطینه

با ماسک چقد ناز میشه بره بیرون که خطر ساز میشه
میشینه توو خونه ولی بازم خبر ساز میشه

**

الکل کف دست همه شدن که مست
ممنوع شده دست آره کرونا خر است

آخرین آثار سه برادر خداوردی