دانلود آهنگ جدید بهداد عسگری عشق دلم

عشق دلم

متن آهنگ عشق دلم
باورم شده یکی همش فکرمه یکی که فرق داره با همه
یکی که خوبه یه عالمه، بهترم بمون همیشه دورو برم
ببین گذشته آب از سرم نمیتونم ازت بگذرم از خودم و از هرچی با تو داره میشه راضیم
بازی هم باشه برام خوبه باهات همبازیم نه ولت میکنم و نه اهل صحنه سازیم
عشق دلم خوبه هستی خوبه رو همه چشممو بستی آره گاهی یه چیزی هایی کم بود ولی قلبمو نشکستی
عشق دلم منو کم کم به جاهای قشنگی رسوندی دیدی آخرش از توی ذهنم همه رفتن و تو موندی
اینه خوشبختی واسم همینه که چشام تو رو ببینه اینه
گیره دلم نباشی میمیره چون تو رو یادش نمیره گیره
از خودم و از هرچی با تو داره میشه راضیم
بازی هم باشه برام خوبه باهات همبازیم نه ولت میکنم و نه اهل صحنه سازیم
عشق دلم خوبه هستی خوبه رو همه چشممو بستی آره گاهی یه چیزی هایی کم بود ولی قلبمو نشکستی
عشق دلم منو کم کم به جاهای قشنگی رسوندی دیدی آخرش از توی ذهنم همه رفتن و تو موندی

***

اینه خوشبختی واسم همینه که چشام تو رو ببینه اینه
گیره دلم نباشی میمیره چون تو رو یادش نمیره گیره
از خودم و از هرچی با تو داره میشه راضیم
بازی هم باشه برام خوبه باهات همبازیم نه ولت میکنم و نه اهل صحنه سازیم
عشق دلم خوبه هستی خوبه رو همه چشممو بستی آره گاهی یه چیزی هایی کم بود ولی قلبمو نشکستی
عشق دلم منو کم کم به جاهای قشنگی رسوندی دیدی آخرش از توی ذهنم همه رفتن و تو موندی

آخرین آثار بهداد عسگری