دانلود آهنگ جدید بهنام آزاد بی رحم

بی رحم

متن آهنگ بی رحم
میدونستم برات فرقی نداره
اون که روبرومه قلبی نداره نمیتونی یه جا پابند شی
نه نمیدونی واقعا چی هی میگم ای کاش دلتنگم بشی
این همه بهت فکر کردم که چی فقط غم و غصه ات به قلبم رسید
ته این راه به دل کندن کشید دلمو دیگه بهت پس نمیدم
کم آوردم دیگه بسه میرم بریدم ازت بس که دیدم
دیگه دارم از خودمم خسته میشم تو سینه نداشتی اصلا دل
چه راحت بردی از من که نمیخواستم برم از قلبت ولی رفتم هی
نه دیگه چیزی درست نمیشه بینمون فقط یه چند تا خاطره است
و غیر اون نمونده دیگه چیزی اینو هی بدون موندم رو حرفم
دلمو دیگه بهت پس نمیدم کم آوردم دیگه بسه میرم بریدم
ازت بس که دیدم دیگه دارم از خودمم خسته میشم

***

چه راحت بردی از من که نمیخواستم برم از قلبت ولی رفتم هی
نه دیگه چیزی درست نمیشه بینمون فقط یه چند تا خاطره است
و غیر اون نمونده دیگه چیزی اینو هی بدون موندم رو حرفم
دلمو دیگه بهت پس نمیدم کم آوردم دیگه بسه میرم بریدم
ازت بس که دیدم دیگه دارم از خودمم خسته میشم

آخرین آثار بهنام آزاد