دانلود آهنگ جدید بهنام بدخشان سرنوشت

سرنوشت

متن آهنگ سرنوشت
توو پستات نوشتی من فرشته بودم دقیقا شبیه به اون که من نوشته بودم سرنوشت خوبم یه روزی بودی حیف من بدی میکردم

دوست که داشتم اما تنبلی میکردم چشامو میگه نیستی هر وری میگردم به جز تو با هرکی رد شد من غریبی کردم

آره من غریبی کردم صدای بارون میشنوی رو مغزتم بهونه پشت گریه هی واست متاسفم

خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم صدای بارون میشنوی رو مغزتم

بهونه پشت گریه هی واست متاسفم خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم

دلم گرفته حتی از نگاه آخرش دلم گرفته نیستی خیلی سخته باورش خودش نبود اما بود هفته ها غمش

تو سینمه یه عمری یادگاری دارمش صدای بارون میشنوی رو مغزتم بهونه پشت گریه هی واست متاسفم

خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم صدای بارون میشنوی رو مغزتم

بهونه پشت گریه هی واست متاسفم خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم

***

خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم صدای بارون میشنوی رو مغزتم

بهونه پشت گریه هی واست متاسفم خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم

دلم گرفته حتی از نگاه آخرش دلم گرفته نیستی خیلی سخته باورش خودش نبود اما بود هفته ها غمش

تو سینمه یه عمری یادگاری دارمش صدای بارون میشنوی رو مغزتم بهونه پشت گریه هی واست متاسفم

خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم صدای بارون میشنوی رو مغزتم

بهونه پشت گریه هی واست متاسفم خودش که رفتو یادش صدتا ضربه زد به من تو خوبی ذاتت اینه من خودم مقصرم

آخرین آثار بهنام بدخشان