متن آهنگ لیلا
تو کوچه پس کوچه مردای غمگین تنهایی میبینم
از روی کنجکاوی پای درد دل چندتایی میشینم
یا شوخی میگیرن یا فکر میکنن یا زار میزنن
بعضیا هم زل به کوچه آخر بازار میزنن
اینا همه یه گمشده دارن اسمشو به زبون نمیارن
من حال و روزشون رو میفهمم
آخه خودم یه گمشده دارم اسم اینارو لیلا میذارم لیلا چیکار کردی با این شهر
چرا رفتی با این قهر چرا هیشکی نشونیتو نداره
لیلا غمت سنگینه جونم با اینکه نیمه جونم
خدا کنه غمت تنهام نذاره رویای داشتنت فکر همیشم بود
ای کاش دست تو همینجا پیشم بود چیزی نگفتم تا که نفهمی
تیشه زدی جایی که ریشم بود میبینی عشقمون حرف مردم شده
اسم تو توو دنیا میبینی پر شده من تازه فهمیدم لیلا یعنی چی
معنی لیلا یعنی گمشده لیلا چیکار کردی با این شهر
چرا رفتی با این قهر چرا هیشکی نشونیتو نداره
لیلا غمت سنگینه جونم با اینکه نیمه جونم خدا کنه غمت تنهام نذاره

***

تیشه زدی جایی که ریشم بود میبینی عشقمون حرف مردم شده
اسم تو توو دنیا میبینی پر شده من تازه فهمیدم لیلا یعنی چی
معنی لیلا یعنی گمشده لیلا چیکار کردی با این شهر
چرا رفتی با این قهر چرا هیشکی نشونیتو نداره
لیلا غمت سنگینه جونم با اینکه نیمه جونم خدا کنه غمت تنهام نذاره

آخرین آثار بهروز صفاریان