دانلود آهنگ جدید بهزاد آریا فاصله
متن آهنگ فاصله
نگیر ازم فاصله نذار از دست بره این فرصت نگیر ازم فاصله بی تو میمیرم

نگیر ازم فاصله نذار از دست بره این فرصت نگیر ازم فاصله به چشمات خیرم

میگیرم من دستتو سمت بدنم ولو نبینم من اشکتو نه دیوونه نرو

در میاری ادا منو عصبی میشم میگی چته یهو

میری توو اتاق میبندی روم درو نه دیوونه نرو

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

نگیر ازم فاصله نذار از دست بره این فرصت نگیر ازم فاصله بی تو میمیرم

نگیر ازم فاصله نذار از دست بره این فرصت نگیر ازم فاصله به چشمات خیرم

میگیرم من دستتو سمت بدنم ولو نبینم من اشکتو نه دیوونه نرو

در میاری ادا منو عصبی میشم میگی چته یهو

میری توو اتاق میبندی روم درو نه دیوونه نرو

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

***

نگیر ازم فاصله نذار از دست بره این فرصت نگیر ازم فاصله به چشمات خیرم

میگیرم من دستتو سمت بدنم ولو نبینم من اشکتو نه دیوونه نرو

در میاری ادا منو عصبی میشم میگی چته یهو

میری توو اتاق میبندی روم درو نه دیوونه نرو

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

خوب بود خاطره ها با تو می کردیم شب و ما صبح با هم

آخرین آثار بهزاد آریا