دانلود آهنگ جدید بهزا‌د ملک زاده عشق ناب
متن آهنگ عشق ناب
ممنونتم که دنیامو با اون عشق نابت پر کردی منو جای مخاطب خاص خودت تصور کردی
یه جور خاص یه حال خاص یه حس خوبی که انگار رویاست عاشقتم خدا میدونه باور کن ای دیوونه
وقتی هستی تو آروم آرومم وقتی که نیستی داغون داغونم دستاتو با عشق محکم میگیرم از پیش تو نمیرم
حسمون عالیه فرصت خوبیه عاشقونه هاتو بهم بگی من این روزها رو این خنده ها رو اسمشو میذارم زندگی
حسمون عالیه فرصت خوبیه عاشقونه هاتو بهم بگی من این روزها رو این خنده ها رو اسمشو میذارم زندگی
وقتی هستی تو آروم آرومم وقتی که نیستی داغون داغونم دستاتو با عشق محکم میگیرم از پیش تو نمیرم

***

وقتی هستی تو آروم آرومم وقتی که نیستی داغون داغونم دستاتو با عشق محکم میگیرم از پیش تو نمیرم
حسمون عالیه فرصت خوبیه عاشقونه هاتو بهم بگی من این روزها رو این خنده ها رو اسمشو میذارم زندگی
حسمون عالیه فرصت خوبیه عاشقونه هاتو بهم بگی من این روزها رو این خنده ها رو اسمشو میذارم زندگی
وقتی هستی تو آروم آرومم وقتی که نیستی داغون داغونم دستاتو با عشق محکم میگیرم از پیش تو نمیرم

آخرین آثار بهزا‌د ملک زاده