دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس پرسه
متن آهنگ پرسه
عکسات و میبینم اما نمیگم دل سنگه
با همه بعد از همه دور شدم و دل کندم گم شده این دیوونه با خاطرات میمیره
بی تو این خیابونا حتی دلگیره همه چی رو تو خودم میریزم و میخندم
چشام و رو هر کی نزدیکه به تو می بندم تو دلت پیش یکی دیگه خوشه میفهمم
چقدر این ثانیه ها بدون تو بیرحم ان چطوری میتونه دلت و ببره اونی که مثل من نبوده
یه ذره بعد من چی میگی به همه کی میگی پیشمه دستامون سردن چیزی نمیمونه واسه بعدا

دل از تو کندم دیگه نمی زنم زیر حرفم مگه میشه رد نداد نبودی تو مثل اولات
مگه می شه خاطره هاش نره تو مخت و در نیاد
مگه میشه فکر نکنی پروفایلشو چک نکنی
غرورت له نکنی میشه همه چیو ول نکنی چیزی نگو بسه خوش بودی با همه
تو لحظه اینا همه لفظه یه روز میایی ولی با یه بچه
سبک نمیشم شونه هام سنگینه نمیشی تو مثل قبل

**

دیگه سردرد سرگیجه داره چیو پس میده
تو رو کسی نمیفهمید جز خودم کی میخندوندت چیزایی که نمیفهمی و جز خودم کی میفهموند بهت
حالیت نبود پیش خودت چی فک کردی غم تهران از خاطره هام میترسوندت
دستامون سردن چیزی نمیمونه واسه بعدا دل از تو کندم دیگه نمی زنم زیر حرفم
مگه میشه رد نداد نبودی تو مثل اولات مگه می شه خاطره هاش نره تو مخت و در نیاد
دیگه سردرد سرگیجه داره چیو پس میده

تو رو کسی نمیفهمید جز خودم کی میخندوندت چیزایی که نمیفهمی و جز خودم کی میفهموند بهت
حالیت نبود پیش خودت چی فک کردی غم تهران از خاطره هام میترسوندت
دستامون سردن چیزی نمیمونه واسه بعدا دل از تو کندم دیگه نمی زنم زیر حرفم
مگه میشه رد نداد نبودی تو مثل اولات مگه می شه خاطره هاش نره تو مخت و در نیاد

آخرین آثار بهزاد پکس