دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس طپش
متن آهنگ طپش
اون هنوز دوست داره توی خواب شیرینه خودشو کنار تو توی قاب میبینه اون هنوز دوست داره

که به پات میشینه خطای خاموشتو هر از گاهی میگیره هنوز یادم هستش بدون هنوز یادم هست که پشتت

هست یه جا بستم به عشقت شبا یه عالم مسته هنو یادم هست که بیاد اسمت داغون شه

دستش تو جیبو زیر بارون چت بی خیال قانون شه تورو آغوش بگیره آروم شه بخندی خندم بگیره

دل ندی به یه لبخند دیگه حلقه تو دستم ببینه از اینا نیست رفتم بگیره خوبو از بد تشخیص میده عوض نمیشه

باهاش تصمیم دیگه داره گذشتر میم میم میشه هردومونو یه جا تمرین میده عشق

اون هنوز دوست داره توی خواب شیرینه خودشو کنار تو توی قاب میبینه اون هنوز دوست داره

که به پات میشینه خطای خاموشتو هر از گاهی میگیره دله تو دور میزه نیومده بگه زود میره

دوست نداشتم محکومت کنم با کارا من دورت کنم نخواستم مجبورت کنم این حسو حالو مدیون توام ..

جای خالیشو توی سیگار پر کنی روزی سی بار.. خاطرات یه آلبوم کنی

نشد این گوشه رویامون غرق چشماتو اقیانوس داره میندازه دنیا پوست دوتا تنها یه جفت فانوس

اون هنوز دوست داره توی خواب شیرینه خودشو کنار تو توی قاب میبینه اون هنوز دوست داره

که به پات میشینه خطای خاموشتو هر از گاهی میگیره

***

اون هنوز دوست داره توی خواب شیرینه خودشو کنار تو توی قاب میبینه اون هنوز دوست داره

که به پات میشینه خطای خاموشتو هر از گاهی میگیره دله تو دور میزه نیومده بگه زود میره

دوست نداشتم محکومت کنم با کارا من دورت کنم نخواستم مجبورت کنم این حسو حالو مدیون توام ..

جای خالیشو توی سیگار پر کنی روزی سی بار.. خاطرات یه آلبوم کنی

نشد این گوشه رویامون غرق چشماتو اقیانوس داره میندازه دنیا پوست دوتا تنها یه جفت فانوس

اون هنوز دوست داره توی خواب شیرینه خودشو کنار تو توی قاب میبینه اون هنوز دوست داره

که به پات میشینه خطای خاموشتو هر از گاهی میگیره

آخرین آثار بهزاد پکس