دانلود آهنگ جديد بنارت ببخشید
متن آهنگ ببخشید
ببخشید اگه همیشه بهت لبخند زدمو
اگه گذاشتم واست صد در صدمو
هرکاری کردم تو رو از دست ندمو
ببخشید اگه گذاشتم منو تجربه کنی
فکر میکردم ماها هردو یه طوریم
هی امیدم از تو چه برید

تو دیدی دلم گرفته از صد جا
تو به روت نیاوردی یکم حتی
منو تجربه کردی و ازم دور شدی
توام مثل بقیه مغرور شدی

تو دیدی دلم گرفته از صد جا
نه به روت نیاوردی یه بار حتی
منو تجربه کردی و ازم دور شدی
توام مثل بقیه مغرور شدی

***

ببخشید اگه دلم هی تنگ میشه برات
از یادم نمیره که چشمک زدن هات
دیوونم میکردی با اون خندیدن هات
ببخشید اگه هنوزم کسی نیومده به جات
بدون من میدونم رنگیه شبهات
چه خابهای خوبی که دیده بودم برات

تو دیدی دلم گرفته از صد جا
تو به روت نیاوردی یکم حتی
منو تجربه کردی و ازم دور شدی
توام مثل بقیه مغرور شدی

تو دیدی دلم گرفته از صد جا
نه به روت نیاوردی یه بار حتی
منو تجربه کردی و ازم دور شدی
توام مثل بقیه مغرور شدی

آخرین آثار بنارت