دانلود آهنگ جدید بنجامین جواهری مهم نیست
متن آهنگ مهم نیست
نشد که آخر بهونه دست همدیگه ندیمو خیلی زود به هم رسیدیم خیلی زود به هم زدیمو

واسه هم اومد نداشتیم که به هم نیومدیمو من دارم تازه میفهمم اشتباه قدیمو

معذرت میخوام که واسم گریه هات دیگه مهم نیست اگه اسم من میلرزه توو صدات دیگه مهم نیست

خاطرم مونده که گفتی خاطرات دیگه مهم نیست کل قصه که خراب بود جزئیات دیگه مهم نیست

معذرت میخوام که واسم گریه هات دیگه مهم نیست اگه اسم من میلرزه توو صدات دیگه مهم نیست

خاطرم مونده که گفتی خاطرات دیگه مهم نیست کل قصه که خراب بود جزئیات دیگه مهم نیست

نشد که آخر بهونه دست همدیگه ندیمو

***

واسه هم اومد نداشتیم که به هم نیومدیمو من دارم تازه میفهمم اشتباه قدیمو

معذرت میخوام که واسم گریه هات دیگه مهم نیست اگه اسم من میلرزه توو صدات دیگه مهم نیست

خاطرم مونده که گفتی خاطرات دیگه مهم نیست کل قصه که خراب بود جزئیات دیگه مهم نیست

معذرت میخوام که واسم گریه هات دیگه مهم نیست اگه اسم من میلرزه توو صدات دیگه مهم نیست

خاطرم مونده که گفتی خاطرات دیگه مهم نیست کل قصه که خراب بود جزئیات دیگه مهم نیست

نشد که آخر بهونه دست همدیگه ندیمو

آخرین آثار بنجامین جواهری