دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری لکنت
متن آهنگ بی اعتنا
تنگ غروب هوای تو
تنگ غروب صدای تو
تنگ غروب را افتادم دنبال رد پای تو

همه جا رو گشتم از تو رد پایی نیست که نیست
هیچ کجایی یه نشونی یه صدایی نیست که نیست
چشام به راه جاده هاس

سواره ها پیاده میرفتن و میومدن اما نبودن گل من
از همه جا رفته بودی
بی اعتنا رفته بودی

***

منموندم و خیابونا
پرسه زدن تو میدونا
به هر کسی می رسیدمنشونیتو می پرسیدم
تو کوچه ها و خونه ها بودم مث دیوونه ها
عکستو از دور می دیدمدنبال تو میدویدم
می رسیدم جات خالی بود
سایه ی تو خیالی بود

آخرین آثار بنیامین بهادری