دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری قهوه
متن آهنگ فقط شبیه خودتی
تموم این شهر می دونن
که بدجوری دوسِت دارم
که بدجوری گرفتارم

الهی قربونت برم
من هنوزم منتظرم
تو رو به دستت بیارم

تو شانس بزرگ همه ی عمر من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی

تو برگ برنده گل من اونکه همون که تویی
فقط شبیه خودتی

***

بیای توی فال خودم
فقط بشی مال خودم
تا که حسودی بکنم
خودم به این حال خودم

تو شانس بزرگ همه ی عمر من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی

تو برگ برنده ، گل من اونکه همون که تویی
فقط شبیه خودتی

آخرین آثار بنیامین بهادری